KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY.

M. Pecuchová, M. Branny , P. Kukla (Ostrava)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Na našem pracovišti kardiologie (FN Ostrava) jsme zvolili alternativní přístup ke.katetrizačnimu uzávěru defektu septa síni typu secundum (ASD) Amplatzer ocluderem u 54-letého pacienta s diagnostikovanou anomálií dolní duté žíly (vena cava inferior) a to cestou přístupu z vena jugularis a horní duté žíly (vena cava superior) a vzhledem k anatomii ukotvením vodiče v levé komoře srdeční za kontroly RTG  a jicnovou echokardiografí.