Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTA S PROBLEMATICKÝM CÉVNÍM PŘÍSTUPEM

J. Pyszko, M. Rada, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Kazuistické sdělení popisuje případ pacienta s permanentní fibrilací síní, který byl resuscitován pro fibrilaci komor. Po zlepšení stavu provedena koronarografie s vyloučením akutního koronárního syndromu, echokardiograficky popisována zachovalá ejekční frakce levé komory srdeční. Dále provedena implantace ICD ze sekundární prevence cestou v. subclavia sin. a v uspokojívém stavu pacient propuštěn do domácí péče.  Poté dále dispenzarizace v Poradně pro ICD, kde již bez recidivy arytmie, avšak nutnost intermitentní stimulace s optimálním efektem.

Po roce se pac. přijat pro infekční endokarditidu ICD systému, TEE prokazuje vegetace v síňové průběhu defibrilační elektrody. Provedena extrakce systému bez komplikací, pokračováno v ATB terapii a po negativním kontrolním TEE a poklesu zánětlivých parametrů přístoupeno k implantaci nového ICD. V počátku výkonu však zjištěn uzávěr v. subclavia dx., venografie prokazuje i uzávěr levostranné podklíčkové žíly.

Proto zvoleno alternativní řešení. Vzhledem k trvající bradykardii provedena nekomplikovaná implantace systému Micra VR na septum pravé komory, poté následovala implantace subkutánního ICD. Oba výkony bez komplikací, parametry obou přístrojů v normě. Pacient propuštěn do domácí péče.