Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE

J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Kazuistika popisuje případ mladého profesionálního sportovce s EKG nálezem širokokomplexové tachykardie, s cílem poukázat na diferenciální diagnostiku tohoto potenciálně život ohrožujícího stavu.

Popis případu: 24letý muž, profesionální hokejista, byl přijat na oddělení urgentního příjmu pro kolapsový stav a přetrvávající palpitace během hokejového utkání. Pacient byl vstupně kardiopulmonálně stabilní, anamnesticky bez jiných komorbidit, v minulosti však již s podobnými potížemi vyšetřován. Na 12-ti svodovém EKG byla zobrazena pravidelná širokokomplexová tachykardie, o frekvenci 220/min, s QRS komplexem odpovídajícím obrazu blokádě pravého Tawarova raménka (RBBB). Vzhledem k anamnestickým údajům a detailnějšímu zhodnocení EKG nálezu byla stanovena pracovní diagnóza supraventrikulární tachykardie s aberací vedení. Po intravenózním podání adenosinu došlo k terminaci arytmie a verzi do sinusového rytmu, s úzkým QRS, bez známek preexcitace. Následující den bylo u pacienta provedeno elektrofyziologické vyšetření, kde byla detekována levostranná přídatná dráha a zároveň při stimulaci vyvolána frekvenčně závislá komorová aberace obrazu RBBB, odpovídající vstupní klinické arytmii. Vyšetřením tedy byla stanovena definitivní diagnóza atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT), ortodromního typu, s aberací vedení tvaru RBBB, a v jedné době proveden také terapeutický výkon v podobě radiofrekvenční ablace.

Závěr: Širokokomplexovou tachykardii je třeba považovat za možný velmi závažný stav, zejména u pacientů se strukturálním onemocněním srdce, u kterých vzbuzuje podezření na její častější a malignější příčnu – komorovou tachykardii (KT). Příčinou však mohou být také supraventrikulární tachykardie (SVT), například s frekvenčně závislým aberantním vedením, jako u výše prezentovaného pacienta.