OBJEMNÝ ASYMPTOMATICKÝ MYXOM LEVÉ SÍNĚ

M. Vícha, M. Šimek, F. Koubek, V. Hanák, P. Marcián, M. Troubil, J. Konečný, P. Šantavý  (Olomouc)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Kazuistika:

Autoři popisují případ doposud zcela asymptomatického 47letého muže, který byl původně přijatý na traumatologickou kliniku po pádu z vlečky.

Při výpočetní tomografii (CT) hrudníku byl kromě fraktury levostranných žeber a luxace levého ramenního kloubu zachycen náhodný tumorózní útvar v levé síní srdeční. V rámci komplexního vyšetření byla doplněna transthorakální echokardiografie (TTE), která potvrdila oválný útvar v levé síní (velikosti zhruba 50x40mm) propagující se do mitrálního ústí, které středně významně obturoval. Pomocí kontrastní látky (SonoVue) ověřena vaskularizace, a tím v rámci diferenciální diagnostiky vyloučen trombus. Pro embolizační potenciál a obstrukci levé síně pacient referován ke kardiochirurgické extirpaci.

Při levostranné atriotomii chirurgicky následně odstraněn velký, hladký, stopkatý tumor želatinózní konzistence vyplňující levou síň, který byl posléze histologicky verifikován jako benigní myxom.

Závěr:

Atriální myxom je nejčastějším primárním tumorem srdce. V 80% se vyskytuje jako stopkatý tumor v levé síni, nejčastěji v místě mezisíňového septa. Makroskopicky jde obvykle o hladký tumor měkké, na řezu až želatinózní konzistence. Má významný emboligenní potenciál, který nacházíme až u třetiny osob. Může být zcela asymptomatický (jako v našem případě), jindy se projevuje teplotou, váhovým úbytkem, zvýšenými zánětlivými parametry, srdeční arytmií či symptomy z obstrukce mitrálního ústí. Kauzálním řešením je chirurgické odstranění.