Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TLAKOVÝ HOLTER V INTERNÍ ORDINACI

P. Školková (České Budějovice)
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

   Seznámení s problematikou holterova monitorování z pohledu zdravotníků a z pohledu pacientů. Obecné informace o monitorování tlakovým holterem.

   Nezbytné a praktické instrukce pro pacienta při nasazení tlakového holtera. Tištěný návod s nezbytnými informacemi pro pacienty.  Pokyny k dennímu a nočnímu režimu během monitorování holterovým přístrojem včetně užívání léků během tohoto 24 hodinového sledování.  Zajímavosti a novinky ze světa ambulantního monitorování krevního tlaku. Historie, současnost a budoucnost holterova monitorování. Indikace k holterovskému monitorování - verifikace hypertenze, hypotenze, syndrom bílého pláště. Spolupráce s praktickými lékaři při léčbě hypertenze. 

   Počet monitorování tlakovým holterem v ordinaci za rok, statistika výsledků - jaký počet pacientů mělo výsledné hodnoty v referenčních mezích (zmínka o referenčních mezích hodnot krevního tlaku), počet pacientů s výslednou hypotenzí, hypertenzí a počet pacientů s potvrzením syndromu bílého pláště. Extrémy zaznamenané v interní  ordinaci.

   Přínos holterova monitorování v praxi při diagnostice a terapii pacientů s vysokým krevním tlakem.