Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA V TĚHOTENSTVÍ

Š. Kuchtová (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Infekční endokarditida je závažným onemocněním s mírně narůstající incidencí v posledních letech. Donedávna byl výskyt infekční endokarditidy odhadován na 3-10 případů na 100 000 obyvatel ročně. V posledních letech se ale výskyt infekční endokarditidy v populaci zvýšil a dosahuje nyní až k 15 případům na 100 000 obyvatel za rok.
I přes neustálé pokroky v medicíně se mortalita infekční endokarditidy výrazněji nemění a zůstává poměrně vysoká na 15-25%. Zásadní vliv na úspěšnost léčby má zejména včasná diagnostika, která je ovšem někdy velmi obtížná pro vleklé a nespecifické projevy. Důležitá je také rozvaha o případném včasném provedení kardiochirurgického výkonu.
Infekční endokarditida u těhotné ženy je poměrně vzácnou, avšak velmi závažnou komplikací, která ohrožuje na životě matku i plod. Dle doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy z roku 2015 je v takovém případě mortalita u matky až 33% a fetální mortalita 29%.
V prosinci roku 2022 byla na Kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole přijata 36 letá žena ve 25. týdnu gravidity s infekční endokarditidou na porevmaticky postižené mitrální chlopni. Zároveň se jedná o ženu s anamnézou abusu drog. Byla přijata se známkami srdečního selhání. Dle echokardiografického vyšetření byla zjištěna středně těžká až těžká stenóza i regurgitace mitrální chlopně, lehká kombinovaná vada aortální chlopně a velmi těžká trikuspidální regurgitace. V tomto neobvyklém případě bylo nutné dobře zvážit léčebné možnosti s ohledem na matku i plod.
Chtěla bych na této kazuistice ukázat nutnost multioborové spolupráce v podobných neobvyklých případech. Zároveň je tato kazuistika zajímavá i z ošetřovatelského hlediska. Je velmi těžké pro ošetřující personál starat se o non-compliantní pacientku s anamnézou abusu drog i v těhotenství bez předsudků a s pochopením.