Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

POSTIŽENÍ PRAVOSTRANNÝCH CHLOPNÍ U PACIENTKY S KARCINOIDOVÝM SYNDROMEM

I. Šimková, R. Aiglová, F. Koubek, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Postižení srdce je jedním z možných projevů karcinoidového syndromu. Je charakterizováno nejčastěji postižením pravostranných srdečních chlopní na podkladě subendokardiální fibrózy v důsledku nadprodukce neuroendokrinních mediátorů, zejména serotoninu.

Cílem sdělení je popis případu jednapadesátileté pacientky s diagnózou maligního neuroendokrinního tumoru, u níž byla na základě echokardiografického vyšetření prokázána středně těžká pulmonální stenóza a těžká trikuspidální regurgitace.

Mezi dominující symptomy, které přivedly pacientku k vyšetření patřily dolní dyspeptický syndrom a flush trvající 3 roky. Vzhledem k sonografickému průkazu mnohočetných ložisek v játrech bylo provedeno došetření včetně gastroskopie, koloskopie, CT břicha a malé pánve, biopsie jater, gynekologické a PET/CT vyšetření a scintigrafie aktivity somatostatinových receptorů s aplikací tektrotydu. Výsledky podvrdily generalizovaný neuroendokrinní tumor. Byla zahájena léčba subkutánním lanreotidem. Na základě srdečního systolického ejekčního šelestu byla doplněna echokardiografie, která prokázala středně těžkou pulmonální stenózu s mírnou pulmonální regurgitací a těžkou trikuspidální regurgitací. Morfologické změny trikuspidální chlopně podporovaly možnost primárního postižení při karcinoidovém syndromu. U pacientky je plánováno další došetření, které ozřejmí postižení chlopní. Sdělení bude doplněno bohatou obrazovou dokumentací a rovněž výsledky plánovaných vyšetření.