Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERFORACE STĚNY LEVÉ KOMORY S RUPTUROU MARGINÁLNÍ VĚTVE KORONÁRNÍ TEPNY PO TAVI

P. Keprt, M. Sluka, M. Špaček, M. Gwozdziewicz, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Hemoperikard s tamponádou je jednou z nejčastějších příčin periprocedurální mortality u pacientů, kteří podstupují transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI). Jedná se o komplikaci s velmi vysokou mortalitou.

Prezentujeme případ 83 leté pacientky s významnou degenerativní stenózou aortální chlopně, u které byla provedena TAVI transaxilárně. Krátce po příjezdu na observační lůžko oddělení akutní kardiologie došlo k rozvoji srdeční tamponády. Byla provedena urgentní perikardiocenteza hemoperikardu a přechodnou hemodynamickou stabilizací pacientky.

Doplněno CT hrudníku s nálezem hemoragie v oblasti laterální stěny levé komory. Indikována kardiochirurgická revize. V perikardu byl přítomen hematom nad a v boční stěně levé komory při její perforaci. Epikardiálně krvácející ruptura marginální větve koronární tepny. Ošetřeno opichovou ligaturou. Defekt ve stěně ošetřen nalepením bovinní záplaty pomocí bio lepidla ve dvou vrstvách a překrýtím matricí pro tkáňové lepidlo. Další průběh výkonu byl bez komplikací.

Následně byla pacientka 11. pooperační den přeložena v dobrém klinickém stavu na spádové oddělení následné péče k rehabilitaci a finálně 34. pooperační den propuštěna domů. Probíhá ambulantní dispenzarizace a pacientka se těší dobrému efektu transkatetrové náhrady chlopně.