Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

USKALÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U TEHOTNÉ PACIENTKY S MECHANICKOU CHLOPENNÍ NÁHRADOU.

K. Kubišová (Třinec)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl : kazuistický popis případu těhotné pacientky s mechanickou mitrální náhradou.

Kazuistika : 33- letá žena byla sledována na našem pracovišti po náhradě mitrální chlopně mechanickou protézou (St Jude) pro A-V kanál v dětství. Pacientka měla středně významnou systolickou dysfunkcí LK s EF 40%, přičemž dysfunkce LK byla u ní známa již několik let. Dále měla vrozený trombofilný stav a dvakrát prodělala trombozu mechanické mitrální náhrady. Jednou při antikoagulaci warfarinem s neučinným INR a po druhé při antikoagulaci nízkomolekulárnym heparínem aplikovaném jednou denně. Graviditu jsme ji pro vysoké kardialní riziko nedoporučovali, přesto pacientka po dítěti toužila a otehotněla. Hned na počátku prvního trimestra byla převedená z warfarinu na nízkomolekulární heparin aplikovaný dvakrát denně. Hodnoty anti-XA byly učinné. V 14. týdnu gravidity byl zaznamenán vyšší gradient na MVR s hodnotou 53/34 mmHg, nadále protrvávala středně těžká dysfunkce LK. Trombolytická léčba alteplázou byla efektní a bez komplikací. Nemocná byla dimitována a ponechána na učinné dávce nízkomolekulárneho heparinu za kontrol antiXA. V 20. týdnu gravidity byla pacientka resuscitována v domácim prostředí, bohužel bez uspěchu, nepřežila žena ani její plod. Patolog určil za příčinu smrti srdeční selhání. Jelikož byla při pitvě zhotovená obrazová fotodokumentace s přítomnosti trombu na mechanické mitrální náhradě můžeme o příčině smrti diskutovat. (předpokladáme residualní velikost trombu po excesívní prolongované masáži srdce) 

Závěr: případ této pacientky demonstruje, že nízkomolekulární heparin v prevenci před tromboembolismem u tehotných žěn s mechanickou chlopenní náhradou nedokáže konkurovat warfarinu. Taky podle některých autorů je teratogenní efekt warfarinu diskutovatelný.