Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ASYMPTOMATICKÁ EMBOLIZACE OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ

M. Plíva, I. Varvařovský, J. Vondrák, J. Matějka (Pardubice)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Hlavní příčinou kardioembolizačních příhod je trombóza ouška levé síně při fibrilaci síní. Standardní prevencí těchto příhod je v současné době antikoagulační léčba. U pacientů s kontraindikací antikoagulační léčby či v případě komplikací vzniklých v jejím důsledku je katetrizační uzávěr ouška levé síně jednou z léčebných možností. Jedná se o výkon s implantací dedikovaného okluderu do ouška levé síně, vedoucí k redukci rizika kardioembolizační příhody i přes minimalizaci dlouhodobé antitrombotické léčby. Asymptomatická embolizace okluderu ouška levé síně je raritní komplikací tohoto výkonu. Popisujeme případ asymptomatické embolizace okluderu ouška LS do oblouku aorty. Diagnostiku embolizace a její intervenčního řešení.