Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU

M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, M. Dorda, L. Gajdušek, M. Urban (Třinec)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Analýza prospektivního registru zahrnující pacienty léčených pomocí Mitraclipu.

Soubor a výsledky: střednědobé sledování (median 34 měsíců) v našem registru zahrnuje 270 parientů léčených pomocí Mitraclipu. Minimální délka sledování je 6 měsíců. Před výkonem bylo 79% nemocných ve třídě NYHA III a horší (medián 3), 98% s mitrální regurgitací > 3. st. (medián 4) a průměrnou EF LK 38 % (medián 35 %). Z přežívajících pacientů bylo po jednom roce 15% pacientů NYHA III a horší (medián 2), 23% s mitrální regurgitací > 3. st. (medián 2) a průměrnou EF LK 37 % (medián 35 %). V pětiletém sledování 23% nemocných NYHA III a horší (medián 2), 10% s mitrální regurgitací > 3. st. (medián 2) a průměrnou EF LK 39 % (medián 35 %). Po deseti letech bylo 12% nemocných ve třídě NYHA III a horší (medián 2), 14% s mitrální regurgitací > 3. st. (medián 2) a průměrnou EF LK 43 % (medián 47 %). Přežívání bylo v prvním roce 79%, po pěti letech 24%.

Závěr: střednědobé výsledky z registru potvrzují trvající klinický efekt léčby pomocí Mitraclipu. Mortalita byla výrazně ovlivněna četnými komorbiditami nemocných a epidemií COVID-19.