Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI REABLACI FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH PRVOTNĚ LÉČENÝCH PULSNÍM POLEM SYSTÉMEM FARAPULSE

J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, S. Královec, J. Baroch, J. Brada, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod:
Výhody pulsního elektrického pole a výsledky katetrizačních ablací s použitím elektroporace jsou v současné době velmi diskutovány. Cílem sdělení je prezentace a zhodnocení nálezů při reablaci fibrilace síní (FS) u nemocných, kteří byli ošetřeni při první proceduře pulsním polem (systémem Farapulse, Boston Scientific).
Soubor a metoda:
Od dubna 2021 do listopadu 2022 bylo v našem centru provedeno celkem 863 katetrizačních ablací FS pulsním polem, systémem Farapulse, Boston Scientific. Jedná se o soubor konsekutivních pacientů, nikdo z nich nebyl zařazen do klinické studie. U 28 (3,2%) z nich byla pro recidivu síňové arytmie indikována reablace. Jednalo se o 17 mužů a 11 žen, průměrného věku 66 let, BMI 29 a velikosti levé síně (PLAX) 46mm. 17 pacientů mělo paroxysmální a 11 perzistující FS.
Obnovené vedení (gapy) v plicních žilách jsme zjistili u 18 nemocných (64%), celkem mělo rekonexe 33 žil ze 110 (30%). O něco vice bylo rekonektovaných pravých (RSPV 9, RIPV 11) než levých plicních žil (LSPV 7, LIPV 6, LCPV 2). U tří pacientů ze šesti (50%), u kterých byla provedena ablace na mitrálním istmu, jsme prokázali obnovené vedení mitrálním istmem, u jednoho ze šesti (17%) po izolaci zadní stěny byl patrný drobný gap ve stropní linii, a u obou pacientů po izolaci ouška levé síně jsme při reablaci detekovali obnovenou aktivitu ouška. U dvou nemocných s původně paroxysmální FS a trvající izolací všech plicních žil jsme detekovali jako klinickou tachykardii perimitrální flutter, u jedné nemocné byla symptomatickou tachykardií typická AVNRT.
Závěr:
Jen minimální počet (3,2%) z 863 nemocných po ablaci FS pulsním polem systémem Farapulse podstoupilo v našem centru reablaci pro recidivu arytmie. I při ablaci pulsním polem jsou nejčastějším nálezem při reablaci gapy v plicních žilách - 30% ošetřených žil nebylo trvale elektricky izolováno.