Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

LYMENSKÁ KARDITIDA, DIAGNOSTIKA A TERAPIE - SOUBOR KAZUISTIK

K. Luxová, T. Novotný, P. Vysočanová, L. Křikavová, P. Kala (Brno)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Lymenská karditida (LC) je vzácný projev lymeské boreliózy. Nejčastěji se projevuje různými stupni poruchy převodu v AV uzlu. Vzniká na základě zánětlivé reakce imunitního systému na spirochety. Častěji bývají postiženi muži a vyvíjí se do 1-2 měsíců od nákazy.
Kazuistika: Soubor tvoří 3 pacienti (muži, 31±7let) s LC zachyceni na naší klinice v roce 2022. Byli přijati pro symptomatický AVB II a AVB III. stupně. Diagnóza byla stanovena pomocí sérologie. V diagnostice je užitečné SILC skóre, které určuje pravděpodobnost LC u pacientů s AVB vyššího stupně. Pacienti se středním a vyšším rizikem by měli být testováni na boreliózu. Naši pacienti měli normální echokardiografický nález, na MR srdce měl jeden pacient okrsky neischemického sycení, jinak byl nález fyziologický. Po stanovení diagnózy užívali ceftriaxon po 21 dní. U 2 pacientů z 3 nedošlo k úpravě rytmu po antibiotické terapii, nebo se poruchy rytmu vrátily, a byl jim implantován kardiostimulátor (PM). U jednoho pacienta došlo k úpravě rytmu a mohl být propuštěn. Dle dostupné literatury by pacienti po stanovení diagnosy LC měli být přeléčeni ATB terapii po dobu 14-21 dní a v případě potřeby zajištěni dočasnou kardiostimulací. S implantací PM by se mělo vyčkat, zda nedojde k obnovení AV převodu do 14 dní od začátku terapie. Při obnovení převodu je doporučováno otestovat Wenkebachův bod. Pokud je pod 90/min, pak je doporučována implantace PM. V opačném případě je možné ambulantní sledování.
Závěr: Lymenská karditida je vzácné onemocnění, projevuje se poruchami převodu v AV uzlu. Postihuje především mladší pacienty, a proto je důležité správně stanovit diagnosu a zahájit co nejdříve antibiotické terapii, po které často dochází k úpravě rytmu. V našeho souboru u dvou ze tří pacientů k úpravě rytmu nedošlo a byl jim implantován kardiostimulátor.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)