ANTITROMBOTICKÁ A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U CHLOPENÍCH VAD A NÁHRAD: STATE OF THE ART

K. Linhartová (Plzeň)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách