Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Benefity ablace energií pulzního pole (PFA) ve srovnání s radiofrekvenční ablací (RFA) nejsou u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS) známy. Cílem je prezentace prozatímních procedurálních a klinických výsledků prospektivního randomizovaného srovnání PFA vs. RFA u pacientů s DPFS.
Metodika: V 9/2021-12/2022 postoupilo 159 pacientů katetrovou ablaci DPFS s použitím PFA (n=80, 66±8 let, 16 žen, kontinuální FS 27±19 měsíců) vs. RFA (n=79, 65±9 let, 22 žen, kontinuální FS 27±22 měsíců). PFA zahrnovala izolaci plicních žil (IPŽ) a extra-PŽ ablaci v levé síni (LS). RFA zahrnovala stupňovanou ablaci složenou z IPŽ, a elektrogramem řízené ablace v LS, ev. koronárním sinu, ev. v pravé síni. Průběžnými cíli výkonu byly IPŽ, blokáda mitrálního isthmu, stropu LS a CTI; cílem výkonu bylo ukončení FS a nastolení SR ablací. Sledování zahrnuje 7denní monitoraci EKG každé 3 měsíce v prvním roce a každých 6 měsíců následně.
Výsledky: Ve skupinách PFA vs. RFA byly doba výkonu a skiaskopie 112±33 vs. 208±45 minut, a 15±5 vs. 8±2 minut (obě p<0.001). Terminace FS (do intermediární AT nebo přímo do SR) a obnovení SR ablací bylo dosaženo u 40 (50%) vs. 55 (70%) pacientů (p=0.19), resp. u 32 (40%) vs. 44 (56%) pacientů (p=0,18). Z 57 vs. 62 pacientů se sledováním ≥3 měsíce (≥6 měsíců u 44 vs. 49 pacientů) bylo dosaženo absence recidiv FS/AT (>30 s) u 41 (72%) vs. 28 (45%) pacientů.
Závěr: Průběžné výsledky srovnání u pacientů s DPFS naznačují redukci doby výkonu a zlepšení přežívání bez recidivy FS/AT po PFA ve srovnání s RFA.