Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

COVID-19: POSTVAKCINAČNÍ MYOKARDITIDA? ZKUŠENOST Z AMBULANTNÍ PRAXE KARDIOLOGA.

R. Králík, J. Krupička, P. Franc (Brandýs nad Labem)
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace ambulantních kardiologů

Myokarditida je závažné onemocnění, které často zůstává diagnostikováno per exclusionem. Často je asociováno s virovým onemocněním včetně SARS-CoV-2, ale jsou popsány i případy v souvislosti s vakcinací proti COVID-19. 

Popisujeme zde případ 57-leté dosud zdravé ženy, u které se rozvinuly symptomy srdečního selhávání, námahová dušnost a palpitace, do 4 týdnů po podání 3.dávky mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2. Kardiologicky byla poprvé vyšetřena až za 3 měsíce od rozvoje obtíží. Na EKG byly inverzní vlny T nad spodní stěnou a byla echokardiograficky patrná porucha kinetiky spodní stěny levé komory a septa, EF 50%. Selektivní koronarografie vyloučila ischemickou příčinu. Magnetická rezonance srdce zobrazila rozsáhlé okrsky patologického sycení septa, laterální a spodní stěny levé komory, EF 39%. Nález jsme vyhodnotili jako klinicky proběhlou myokarditidu v.s. v souvislosti s podání 3.dávky mRNA vakcíny.

Součástí kazuistiky jsou výsledky dvou obsáhlých studií z UK a USA sledující výskyt myokarditidy po vakcinaci mRNA a dalšími vakcínami proti SARS-CoV-2 a porovnáváme výsledky s registry popisující výskyt myokarditidy po infekci COVID-19.

Dle dosavadních studií docházíme k závěru, že výskyt myokarditidy u pacientů starších 40ti let v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2 je sice velmi vzácnou komplikací, nicméně je na toto riziko při vyšetřování pacientů myslet. Základem v primární péči by měl být mimo jiné kvalitní odběr anamnézy a především zajištění časného kardiologického vyšetření u všech pacientů, u kterých se v kratším časovém horizontu (dnů až týdnů) po očkovaní rozvinou symptomy srdečního selhávání. Hrozba postvakcinační myokarditidy by neměla paušálně odrazovat jinak zdravé osoby od vakcinace. 

Součástí kazuistiky je obrazová příloha včetně několika MRI snímků pacientky a grafů a tabulek z uvedených studií demonstrující výskyt myokarditid.