Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KAZUISTIKA Č. 2

B. Chocholová , P. Kuchynka, T. Paleček, J. Šálková, V. Ptáčník (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

Prezentován je případ 70letého muže referovaného do Centra pro choroby myokardu a perikardu VFN k dovyšetření suspektní hypertrofické kardiomyopatie pravé komory. Při vstupním echokardiografickém bylo zjištěno lokalizované zesílení volné stěny pravé komory v podobě suspektní infiltrující patologické masy velikosti 3x9cm, bez známek obstrukce výtoku pravé komory. Vzhledem k naléhavému podezření na tumorosní proces v dané lokalizaci bylo doplněno PET-CT vyšetření s nálezem výrazně akumulace FDG ve stěně pravé komory a přítomnosti lymfadenopatie axil a pánve. Následně byla provedena exstirpace lymfatické uzliny z oblasti třísla, s negativním výsledkem. Bylo proto přistoupeno k endomyokardiální biopsii suspektní patologické masy ve stěně pravé komory, která byla úspěšná a prokázala přítomnost CD20+ B-nonHondgkinského lymfomu s GCB imunofenotypem, spíše vyššího stupně malignity (agresivity). Pacient byl následně předán do péče hematologů, doplněna trepanobiopsie s vyloučením postížení kostní dřeně a následně zahájena chemoterapie v režimu R-CHOP.