Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VYUŽITÍ MAGNETICKÉ RESONANCE SRDCE V DETEKCI POSTIŽENÍ SRDCE U NEMOCNÝCH S NOVĚ ZJIŠTĚNOU EXTRAKARDIÁLNÍ FORMOU SARKOIDÓZY

K. Kyšperská, Z. Fingrová, J. Habasko , Š. Havránek, P. Kuchynka, L. Lambert, M. Mašek, T. Paleček , L. Roblová  (Praha 2)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

Úvod: Sarkoidóza je zánětlivé onemocnění ne zcela jasné etiologie charakterizované tvorbou nekasefikujících granulomů, které může postihovat jakýkoliv orgán těla. Postižení srdce se nejčastěji projevuje arytmiemi či srdečním selháním a determinuje přežívání nemocných se sarkoidózou. Magnetická resonance (MRI) srdce je s ohledem na svou vysokou diagnostickou přesnost považována za nejpřínosnější metodu sloužící k detekci postižení srdce sarkoidózou.

Cíl: Zjistit prevalenci srdeční sarkoidózy u nově diagnostikovaných nemocných s extrakardiální formou onemocnění na základě provedení MRI srdce.
Soubor a metodika: Vyšetřeno bylo 55 konsekutivních jedinců (23 žen; 43±11let) s nově zjištěnou extrakardiální formou sarkoidózy echokardiograficky a pomocí MRI srdce s podáním kontrastní látky na bázi gadolinia intravenózně. Nález pozdního postktrastního sycení (LGE) neischemického charakteru (subepikardiálně či midmyokardiálně) při vyšetření MRI byl považován za charakteristický pro postižení srdce sarkoidózou.
Výsledky: LGE neischemické etiologie svědčící pro postižení srdce sarkoidózou bylo zjištěno u 3 (6%) vyšetřovaných jedinců. Echokardiografické ani MRI vyšetření neodhalilo globální či regionální poruchu systolické funkce levé komory u žádného z vyšetřovaných jedinců a u nikoho z analyzovaného souboru nebyla zjištěna ani jiná typická morfologicko-funkční abnormalita (například zeslabení bazálního segmentu interventrikulárního septa či pokročilá diastolická dysfunkce).
Závěr: Na základě našich poznatků je postižení srdce u nemocných s nově zjištěnou extrakardiální formou onemocnění poměrně vzácné. MRI srdce by však mohla představovat užitečnou metodu k odhalení časných forem srdeční sarkoidózy.