Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PARAMETRY ALERGICKÉ REAKCE PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU PATENTNÍHO FORAMEN OVALE POMOCÍ RŮZNÝCH TYPŮ OKLUDERŮ – PILOTNÍ PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE

A. Dvořáková, M. Mates, K. Kopřiva, P. Kmoníček, O. Jirkovská, F. Holý, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

Cíl: Porovnat laboratorní parametry alergické odpovědi po katetrizačním uzávěru patentního foramen ovale (PFO) pomocí tří různých typů nitinolových okluderů v pilotní randomizované studii.
Metody a soubor: Do studie bylo zařazeno 39 pacientů ve věku 29–72 let, 18 mužů a 21 žen, kteří splnili institucionální kritéria pro katetrizační uzávěr PFO. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle typu implantovaného okluderu. Skupina 1 - okluder Amplatzer® (St. Jude Medical®) vyroben z nitinolu s povrchovou úpravou zabraňující úniku niklu a z polyesterové tkaniny; skupina 2 - okludér Figulla® (Occlutech®) vyroben z nitinolu pokrytého oxidem titaničitým a z PET-záplaty; skupina 3 - okluder Ultrasept® (Cardia®) vyroben z nitinolu pokrytého PVC. Byla provedena laboratorní analýza plazmatických hladin CRP, IgE, eosinofilního kationického proteinu (ECP), fibrinogenu, interleukinů 1 a 6 a vyhodnocení krevního obrazu a diferenciálu včetně eozinofilů, a to v časech 24 hod před výkonem a 6 hod, 24 hod, 7 dní, 30 dní a 180 dní po implantaci okluderu.
Výsledky: Ke konečné analýze byli zahrnuti pouze pacienti s fyziologickými výchozími hladinami CRP, leukocytů a eozinofilů, IgE a ECP (skupina 1 n = 7, skupina 2 n = 9, skupina 3 n = 6). Implantace byla úspěšná u všech pacientů a nevyskytly se žádné vážné periprocedurální komplikace.
Mezi 3 skupinami pacientů nebyly po dobu sledování zjištěny žádné významné změny plazmatických hladin ECP, IgE a eosinofilů. Nebylo detekováno měřitelné zvýšení interleukinů 1 a 6.
Závěr: Navzdory odlišnému výrobnímu procesu nitinolových PFO okluderů nebyly po implantaci ani po dobu šestiměsíčního sledování zjištěny žádné významné rozdíly mezi hodnotami vybraných parametrů alergické odpovědi.