Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PSEUDOANEURYSMA ARTERIA RADIALIS JAKO KOMPLIKACE SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ KORONAROGRAFIE.

J. Laštůvka, M. Porzer, M. Branny (Ostrava)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

Úvod

Selektivní koronarografie je běžně prováděné vyšetření s nízkým rizikem závažných komplikací. Z lokálních komplikací transradiálního přístupu se nejčastěji jedná o spasmus, okluzi radiální tepny a neokluzivní poškození. Ve vzácných případech je to pak perforace cévy, pseudoaneuryzma, AV fistule, poškození nervu, tromboembolizace nebo větší krvácení. V této kazuistice prezentujeme přítomnost chronického pseudoaneurysmatu radiální tepny jako komplikaci předchozí katetrizace.

Kazuistika

74letý pacient byl přijatý plánovaně k provedení invazivní koronární angiografie. Při samotném vyšetření radiálním přístupem nebylo možno volně projít vodícím drátem dále než do kubitální oblasti, proto byla provedena angiografie horní končetiny prostřednictvím zavedeného sheatu. V tomto místě bylo patrné plnící se depo kontrastní látky, které bylo bez patrného leaku, dominující jako možné pseudoaneurysma. Vzhledem k tomuto nálezu proběhla konverze na femorální přístup. V druhé době jsme provedli duplexní ultrasonografické vyšetření a následně i CT angiografii tepen pravé horní končetiny, která definitivně potvrdila suspekci na pseudoaneuryzma radialní tepny velikosti 1,7x2x2,6cm.
Vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku trombózy a případně embolizace jsme pacienta indikovali k chirurgickému řešení – resekci a cévní rekonstrukci.

Závěr

Komplikace transradiálního přístupu k srdeční katetrizaci jsou méně časté ve srovnání s transfemorálním přístupem. Vznik pseudoaneuryzmatu je komplikací vzácnou, nicméně vzhledem k velmi vysokému počtu vlastních katetrizací, nikoliv zanedbatelnou. Absolutní většina může být řešena konzervativně, intravaskulárním podáním trombinu, či chirurgicky. Při pozdním nálezu pseudoaneuryzmatu tepen předloktí je nutno pomýšlet na iatrogenní etiologii v souvislosti s předchozí, byť velmi dávnou, srdeční katetrizací a nepoznanou perforací tepny.