Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

V. Pfeiferová (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

Mechanické srdeční podpory
Bc. Veronika Pfeiferová

ABSTRAKT


Ve své prezentaci bych chtěla představit a ucelit přehled o mechanických srdečních podporách (MSP) a poté se podrobněji věnovat dlouhodobé levokomorové srdeční podpoře (LVAD). V úvodu přednášky zmiňuji, kdy se k MSP přistupuje. Nastíním problematiku srdečního selhání. Dále uvádím rozdělení MSP dle různých faktorů. Z hlediska doby zavedení, fyzikálního principu a umístění jak v těle pacienta tak i mimo. Větší pozornost si zaslouží krátkodobé mechanické podpory, kdy uvedu příklady těchto podpor a stručně je představím. Okrajově zmíním také problematiku transplantace srdce.
Pomyslnou druhou část prezentace věnuji levokomorové srdeční podpoře (LVAD). Představím tuto mechanickou podporu a nahlédnu střídmě do historie jejího použití. Popíšu její funkci a také části, ze kterých se LVAD skládá. Uvedu indikace, které k ní směřují a také situace při kterým se od LVAD upouští a je tudíž kontraindikováno. Detailněji se zaměřím na doporučená vyšetření před samotnou implantací. Uvedu také ošetřovatelské specifika u LVAD z pohledu sestry. V závěru se podíváme na kazuistiku pacienta se srdečním selháním.