Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CARDIAC ARREST CENTRUM: SROVNÁNÍ IMPLEMENTACE METODIKY CENTRALIZACE PÉČE V 8 LETÉM SLEDOVÁNÍ

J. Karásek, R. Polášek, J. Seiner, J. Slezák, K. Boušková, L. Kadlečková, O. Baumgartner, P. Ošťádal (Liberec, Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

Úvod:  V Libereckém kraji se systém centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě  (OHCA) realizuje od května 2016.
Cíl: Porovnat populaci, etiologii zástav, přežívání a neurologický stav u skupiny selektovaných pacientů před centralizací péče a skupiny neselektovaných pacientů po vzniku centra.
Metodika: Prospektivní registr všech OHCA přijatých od 1/1 2013 do 1/5 2016 (selektovaná skupina zástav s vysoce suspektní ischemií myokardu) a od 1/5 2016 do 31/12 2020 (skupina centrové péče - neselektované OHCA). Do první skupiny byli zařazeni pacienti   po obnově oběhu na základě vysokého podezření z akutního koronárního syndromu a potenciálního profitu z urgentní SKG (zejména pacienti s STE elevacemi na EKG a iniciálně fibrilací komor). Do druhé skupiny byli zařazeni pacienti podle jednotného OHCA protokolu (všechny náhlé zástavy suspektně kardiální a ty bez jasné příčiny bez ohledu na EKG a rytmus). 
Výsledky: Celkem bylo do naší studie zařazeno 386 pacientů. 147 ve skupině preCAC (před Cardiac Arrest Center) a 239 CAC. Ve skupině CAC bylo přijato o 16.2% za měsíc než v preCAC. Základní charakteristika je uvedena v Tabulce 1, oba soubory lišily v iniciálním debrilovatelném rytmu a délce laické resuscitace (TANR). V mutlivariantní analýze byly jako nezavislé prediktivní faktory 30denní mortality identikovány: nedebrilovatelný rytmus, věk a doba do ROSC (Tabulka 4). V Tabulce 2 jsou uvedeny etiologie zástav a terapeutické intervence. Ve skupině CAC bylo překvapivě více AKS, PCI a dokonce STEMI. Roční follow up zatím není dokončen.
Závěr CAC metodika zvýšila příjem pacientů po OHCA o 16.2%. I když jde o prognosticky závažnější pacienty (nižší incidence debrilovatelného rytmu), 30denní přežívání a dobrý neurologický výsledek zůstává nezměněn. Metodika CAC centra významně zvýšila poměr zástav s kardiální etiologií, včetně STEMi a PCI.