Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MLADÉ SRDCE V OHROŽENÍ

M. Glűcková, A. Zezulková, J. Karas (Olomouc)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

Úvod:
Začátkem prosince roku 2019, byla na naše oddělení Kardiochirurgické JIP FN Olomouc přijata 21letá pacientka pro úspěšnou KPR a zavedení V-A ECMA cestou angiolinky. Etiologie kardiogenního šoku a preakutního srdečního selhání byla nejasná s podezřením na užití drog nebo myokarditidu.


Průběh:
Po stabilizaci akutního stavu, jsme ponechali pacientku v několikadenním umělém spánku napojenou na V-A ECMO. Její zdravotní stav se začal postupně zlepšovat a již 3. den po zavedení ECMA byla pacientka dekanylována a ještě téhož dne i extubována. V této době jsme již obdrželi výsledky toxikologického vyšetření, které potvrdilo přítomnost veterinárního léčiva tvořící směs fentanylu a fluanisonu v séru a žaludečním obsahu. Užití drog pacientka popírala.
Čtvrtý den hospitalizace byl zdravotní stav pacientky komplikován sakrálním dekubitem II. stupně, který se velmi rychle zhoršil v dekubitus III. stupně s rozsáhlou nekrózou pravého gluteálního svalu. Po opakovaně prováděných nekrektomiích byla pacientka indikována k terapii pomocí hyperbarické komory v Ostravě na Fifejdách.

Závěr:
I přes komplikovanou léčbu sakrálního dekubitu se pacientka plně uzdravila. Náš zdravotnický personál překvapilo, za jakou krátkou dobu se vytvořil dekubitus u pacientky s normálním BMI na V-A ECMU. Otázkou zní, zdali přítomnost drog hrálo v tomto směru nějakou roli.
Získání a způsob požití léčiva tvořící směs fentanylu a fluanisonu nám nebylo sděleno.