Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SYNTÉZA DATOVÝCH VÝSTUPŮ IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ V CENTRECH SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Z. Fingrová, J. Bělohlávek, Š. Havránek, M. Válek, M. Pšenička (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

Úvod: Hodnocení datových výstupů implantabilních přístrojů (CIEDs) pomocí vzdálené monitorace (RM) je standardní součástí sledování nemocných s chronickým srdečním selháním (CHF). Cílem projektu je vývoj systému syntézy datových výstupů RM a klinických údajů pro zlepšení včasné diagnostiky akutní dekompenzace u nemocných s CHF a jeho implementace v běžné praxi.

Metody a výsledky: Byla provedena analýza datových výstupů CIEDs dostupných při RM jednotlivých výrobců Medtronic, Biotronik a Boston Scientific. Jednotlivé sady datových výstupů CIEDs byly doplněny o základní klinické, resp. laboratorní údaje. Vyjma syntézy klinických a technických dat, systém nastavil pravidelné sledování a analýzu nežádoucích událostí dostupných z RM. Syntetizované datové výstupy CIEDs byly následně pravidelně longitudinálně vyhodnocovány ve vztahu k výskytu hospitalizací pro dekompenzaci srdečního selhání a výskytu závažných poruch rytmu (kombinovaný endpoint) u pilotního souboru pacientů s CHF sledovaných v jednom centru srdečního selhání.
Do testovacího souboru bylo zařazeno 95 nemocných (průměrného věku 66±10 let, 81 (85%) mužů), z nichž 79 (83%) jedinců mělo srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory. CHF ischemické etiologie mělo 69 (72%) nemocných. V průběhu sledování se kombinovaný endpoint vyskytl u 8 (9%) pacientů.

Závěr: Syntéza datových výstupů CIEDs pomocí RM a klinických parametrů a nastavený systém pravidelné kontroly výstupů potenciálně vede ke zlepšení péče o nemocné s CHF.