Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY PO PORODU

P. Chládková, O. Hlinomaz, L. Groch (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

Spontánní koronární disekce (SCAD) je vznik falešného lumen koronární tepny průnikem krve do její stěny. Dochází k vnějšímu útlaku pravého lumen intramurálním hematomem a tím k omezení krevního průtoku, které vede ke vzniku akutního koronárního syndromu.
SCAD postihuje převážně mladé ženy (jedna čtvrtina případů akutního koronárního syndromu u žen pod 50 let), je méně než 10% dokumentovaných případů u mužů. Zároveň tvoří SCAD téměř polovinu případů akutního infarktu myokardu u pacientek v období porodu.
V naší kazuistice se zabýváme případem 31-leté pacientky, která prodělala akutní infarkt myokardu na podkladě spontánní koronární disekce 5 měsíců po porodu.

Klíčová slova: spontánní koronární disekce, optická koherentní tomografie, akutní infarkt myokardu

Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu
"Nové trendy v diagnostice a terapii kardiomyopatií" číslo MUNI/A/1685/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021