Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDA JAKO SPOUŠTĚČ TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE

V. Brázdil, O. Boček, M. Hudec, P. Jeřábek, J. Kaňovský, M. Poloczek, R. Štípal, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

Úvod:
Takotsubo syndrom (TTS) představuje závažný stav imitující akutní infarkt myokardu (AIM). Dříve bylo TTS považováno za benigní onemocnění, dnes již víme, že se jedná o závažné onemocnění se srovnatelnou mortalitou jako AIM. Jednu z nejzávažnějších komplikací TTS představují poruchy srdečního rytmu, které se vyskytují až u 25% pacientů, z toho 3% tvoří atrioventrikulární blokády (AVB).
Kazuistika:
86letá pacientka byla přijata pro AVB 3. stupně. Dominujícím klinickým příznakem byla progredující dušnost a celková slabost. Pacientka časně podstoupila implantaci pacemakeru (PM) v režimu DDDR, kdy ke konci výkonu dochází k progresi dušnosti s hyposaturací a rozvoji hypotenze. Za asistence ARO byla provedena intubace, pacientka napojena na umělou plicní ventilaci. Dle echokardiografie (ECHO) byl vyloučen perikardiální výpotek, nicméně nově zachycena akineza přední stěny leνé komory (LK). RTG plic byl bez průkazu pneumothoraxu. Po stabilizaci pacientky provedena koronarografie s nálezem hraniční stenózy střední RIA a střední RC, ke konzervativnímu postupu. Dle RLVG potvrzen obraz TTS. Při propuštění byla pacientka kardiopulmonálně kompenzována.
V odstupu 5 týdnů byla provedena kontrolní ECHO s úpravou funkce LK s EF 55-60%. Dle kontroly PM se správnou funkcí, při vypnutém přístroji na EKG AVB 2. st. 2/1, procento síňové stimulace 25%, komorové 99%.
Závěr:
Za vyvolávající příčinu TTS je často považován emoční stresový faktor, dle literatury většina případů souvisí s faktorem fyzickým (36%). Arytmie jsou s TTS spojovány nejčastěji ve smyslu akutní komplikace, nicméně je nutné myslet na poruchy rytmu jako potenciální fyzický stresový faktor spouštějící TTS. V případě naší pacientky došlo k úpravě funkce LK, přesto převodní porucha na úrovni AV uzlu trvá. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že porucha převodního systému v tomto případě byla spouštěčem TTS.