Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SROVNÁNÍ KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE PŘI MULTISITE A SINGLESITE BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

J. Lipoldová, M. Matejková, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Vysokofrekvenční EKG (ultra-high-frequency ECG – UHF ECG) je dobře popsaná metoda pro kvantifikaci elektrické komorové dyssynchronie. Autoři využili této metody k porovnání standardní biventrikulární stimulace (single site pacing, SS) s biventrikulární stimulací ze dvou míst v levé komoře (multisite pacing, MS).
Metodika: Z recipientů CRT přístrojů s možností multisite pacingu byli vybráni ti, u kterých bylo možné MS naprogramovat (příhodný stimulační práh z více míst, nepřítomnost parakardiální stimulace). U těchto pacientů bylo pomocí UHF ECG optimalizováno AV a VV zpoždění při multisite pacingu. Následně byly při stejných parametrech AV a VV zpoždění otestovány i jednotlivé SS konfigurace. Pro každého pacienta byly otestovány 2 SS konfigurace (SSa, SSb), MS konfigurace a stav bez stimulace (OFF). Pro každou konfiguraci byl získán parametr E-DYS (dyssynchronie podle UHF ECG) a rozdíl preejekčních časů levé a pravé komory (IVD) získaný PW dopplerovskou echokardiografií. Výsledky byly statisticky zpracovány.
Výsledky: U 30 pacientů (20 mužů) byla průměrná hodnota E-DYS v SS 30±19 ms, v MS 25±15 ms (p=0,09, v párovém srovnání p<0,01), v OFF 55±28 ms (p<0,01 oproti MS i SS), průměrná hodnota IVD v SS 24±18 ms, v MS 19±17 ms (p=0,12, v párovém srovnání p<0,01), v OFF 40±27 ms (P<0,01 oproti MS i SS). Optimální konfigurace byla stanovena jako MS u 19 pacientů, u ostatních SS. Optimální konfigurace vykazovala menší dyssynchronii podle E-DYS ve srovnání s SS (p<0,01), podle IVD ve srovnání s MS (p=0,04) i SS (p<0,01).
Závěr: Zapnutí multisite pacingu je limitováno technickými možnostmi. Pokud je možné ho použít, je u většiny (cca 60%) pacientů spojen se zmírněním komorové dyssynchronie ve srovnání se single site biventrikulární stimulací. UHF ECG umožňuje individualizovaně stanovit optimální stimulační konfiguraci.