Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LBBP OPTIMALIZOVANÁ BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACE PRO MAXIMALIZACI ELEKTRICKÉ RESYNCHRONIZACE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

K. Čurila, O. Ionita, H. Línková, M. Jastrzebski, J. Karch, M. Susankova, L. Znojilova, P. Osmančík (Praha, Cracow, Poland)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Obecně
Stimulace oblasti levého raménka Tawarova (LBBp) je novou možností srdeční resynchronizace. Jedná o jeden ze způsobů stimulace mezikomorového septa, a tak jí lze kombinovat se stimulací z koronárního sinu.
Cíl projektu
Zjistit, jestli je možné dosáhnout lepšího výsledku elektrické resynchronizace pomocí kombinované stimulace z oblasti levého raménka Tawarova a z koronárního sinu (LOT CRT).
Metody
U 15 konsekutivních pacientů se srdečním selháním a levoraménkovým blokem byla provedena resynchronizace pomocí LBBp. V případě nedostatečného efektu tohoto způsobu resynchronizace na trvání QRS komplexu či zkrácení aktivačního času levé komory srdeční, byl zvolen hybridní LOT CRT přístup, tj. stimulace levého septa + CS stimulace. Bylo porovnáno trvání QRS komplexu (QRSd) při spontánním rytmu, biventrikulární stimulaci a LOT CRT stimulaci a změna LV EF za 3 měsíce od implantace.
Výsledky
Procedura byla úspěšná u všech 15 pacientů (8 mužů, věk 75 ±10, ischemická KMP u 9) s průměrným trváním QRS komplexu před zákrokem 183 ± 15 ms. Při biventrikulární stimulaci došlo ke zúžením QRSd na 166 ± 12 ms (p < 0.01) a při LOT CRT stimulaci bylo QRSd dále redukováno na 129 ± 16 ms (p < 0.001 vs spontánní rytmus a p < 0.01 vs Biv CRT). V rámci 3 měsíčního sledování došlo k výraznému zlepšení jak klinického stavu nemocných (průměrná NYHA 2,7 před vs 1,4 po CRT, tak EF LKS (31 ± 5 před CRT vs 42 ± 9 po CRT; p < 0.01).
Závěr:
LBBp optimalizovaná biventrikulární kardiostimulace byla v porovnání se standartní biventrikulární stimulací spojena s výrazným zlepšením elektrické synchronie komor vyjádřené pomocí QRSd. V průběhu 3 měsíčního sledování vedla k výraznému zlepšení jak klinických, tak echokardiografických ukazatelů u nemocných se srdečním selháním a levoraménkovým blokem.