Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI MAGNETICKY NAVIGOVANÉHO KATETRU NA ZVÍŘECÍM MODELU

J. Jež, T. Jadczyk, F. Lehar, T. Kulík , G. Caluori, M. Pešl, S. Bělášková, Z. Stárek (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Radiofrekvenční katetrová ablace (RFA) je s podporou mnoha sofistikovaných technologií moderním a efektivním způsobem léčby srdečních arytmií. V naší práci jsme srovnávali ablační léze (objem, hloubku, transmuralitu) v levé komoře animálního modelu (prase domácí) vytvořené dvěma rozdílnými přístupy – dálkovou magnetickou navigací (RMN) katetrů a manuální ablací (MAN) katetrem s měřením  přítlaku (contact force, CF).
Metodika: Zvířata byla rozdělena do 5 skupin po 2 kusech, provedeno bylo 8 ablačních lézí v předem definovaných oblastech levé komory. Ve skupině RMN byla RFA provedena magneticky navigovaným katetrem (Navistar® Thermocool® RMT, Biosense Webster) a systémem  Niobe ES (Stereotaxis) a 3D EAM systémem Carto® (Biosense Webster). Ve skupinách MAN byla RFA provedena manuálně katetrem (Thermocool® SmartTouch®, Biosense Webster) s CF technologií s různou hodnotou přítlaku (5, 10, 15 a 20 g) pro jednotlivé skupiny. Ostatní parametry RFA byly shodné pro skupinu RMN i MAN. Srdce byla vyšetřena na 9.4T MRI s kvantifikací ablačních lézí v levé komoře.
Výsledky: Celkem bylo statisticky hodnoceno 78 ablačních lézí. Objem lézí nevykazoval statisticky významný rozdíl mezi skupinou RMN a MAN (p=0.318). Výskyt POP byl stejný napříč studijními skupinami (OR 0.863 [0.284-2.626]). Hloubka lézí nebyla rozdílná mezi RMN a MAN skupinami, s vyjímkou MAN-5G (menší hloubka lézí MAN-5G, p=0.04). Mezi skupinami RMN a MAN nebyl zjištěn rozdíl v transmuralitě lézí (23.53% a 26.67% resp., p=0.691). Ablační kompozitní index (marker kvality ablace zahrnující všechny sledované parametry), vykazoval rozdíl mezi RMN a skupinami MAN-15G a MAN-20G.
Závěr: Systém dálkové magnetické navigace katetrů je při RFA v levé komoře ve smyslu termického efektu při formaci ablační léze a akutních vedlejších účinků srovnatelný s manuální RFA.