Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ S EXTRAKCÍ KS/ICD ELEKTROD A LEADLESS STIMULÁTORŮ

L. Šedivá, M. Janotka, J. Petrů, M. Chovanec, P. Hála, J. Škoda, J. Šimon, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Dle doporučených postupů je primární indikací k extrakci elektrod KS/ICD systémů infekční komplikace. Konsensus odborníků EHRA publikované v roce 2018 definuje pojem velkoobjemového centra a přípustnou míru komplikací, včetně incidence mortality, která by neměla přesáhnout 1,8% . Naše pracoviště se zabývá extrakčními výkony dlouhodobě, s ročním objemem kolísajícím v posledních 20 letech od 52 do 87 výkonů za rok. V posledních letech jsme extrahovali také leadless stimulátory, v tomto případě se nejednalo o indikaci extrakce pro infekci, ale extrakce byla prováděna z jiné indikace.

Soubor pacientů a metoda: Ve své práci představuji náš soubor pacientů za posledních 20 let, u kterých jsme provedli extrakci elektrod KS/ICD. Celkem byla extrakce provedena u 1225 nemocných, celkový počet elektrod byl vyšší. Průměrný věk u této kohorty byl 65,5 let ( 17-94 let). Indikací k extrakci byla infekce stimulačního systému u 1031 nemocných (84,2%) o jinou indikaci se jednalo u 194 pacientů (15,8%). Úspěšnost výkonu, tedy kompletní extrakce všech elektrod bylo dosaženo u 1134 nemocných (92,6%). Závažné komplikace jsme zaznamenali u 14 nemocných (1,14%) s periprocedurální mortalitou v počtu 2 pacientů (0,16%). Dále prezentuji celkem 73 extrakcí leadless stimulátorů, s 90,4% úspěšností a důvody neúspěchu u 7 nemocných. V této kohortě jsme zaznamenali 2 závažnější komplikace.


Závěr: V našem souboru pacientů dosahujeme vysoké úspěšnosti výkonu s uspokojivým počtem komplikací a první zkušenosti s extrakcí leadless stimulátorů jsou rovněž završeny relativně vysokou úspěšností, s nulovou mortalitou a nízkým počtem komplikací.