Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NOVÁ GENERACE LCP LEADLESS KARDIOSTIMULACE – VÝSLEDKY OVĚŘOVACÍ STUDIE U PODSOUBORU NEMOCNÝCH JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Janotka, P. Hála, J. Šimon, M. Trégler, J. Baroch, J. Šimon (Praha, Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Leadless LCP stimulace Nanostim vykazovala předčasnou depleci baterií a komplikace při extrakci se zalomením fixačního elementu. Cílem práce je ověřit bezpečnost a efektivitu nové generace LCP stimulátorů AVEIR.
Metoda a soubor nemocných: Nový typ intrakardiálních LCP AVEIR(Abbott, USA ) má upravenou úchytovou šroubovici, jiný typ úchytu k zavaděcímu katetru a také upravené ovládání zaváděcího katetru. Primárním cílem byl výskyt komplikací během prvních 90 dní od zavedení LPM přístroje. Sekundární cíl pak úspěšnost zavedení trvalé LPM, čas implantace a krátkodobé a střednědobé parametry.
Výsledky: Soubor zahrnuje 21 nemocných, průměrného věku 69 ± 9 let, 47 % nemocných byli muži (10 m/11 ž). Nejčastější indikací trvalé kardiostimulace byla permanentní forma fibrilace síní s pomalou odpovědí komor, dále intermitentní AVB vyššího stupně a SA pauzy (n = 38 %; 28%; 33,3%). Průměrná hodnota EF LK 64%, BMI 27,8. Úspěšnost implantace byla 100 % (n= 21) s průměrnou dobou implantace 18 ± 9 minut. Nutnost repozice z důvodu neadekvátních parametrů stimulace či snímání potenciálu byla extrémně nízká (2 nemocní). Nebyly pozorovány žádné závažné komplikace spojené s implantací systému. Po průměrnou dobu více jak 8 měsíčního sledování stimulační parametry (senzing, odpor a stimulační práh) vykazovaly stabilní parametry. Během implantace byl posuzován zcela nový parametr „proud z poškození“,(bude referován v jiné analýze. Jedenkrát došlo při poruše zaváděcího katetru k embolizaci kapsle do levé větve plicnice s jeho extrakcí a v jedné době provedena implantace nového LCP Aveir bez komplikací (tento výkon nebyl použit k hodnocení doby implantace).
Závěr: Prokazujeme vysokou efektivitu a bezpečnost zavedení LCP systému Aveir. Vývoj LPC je směřován k možnosti dvoudutinové implantace s docílením AV sekvenční platformy leadless formy kardiostimulace.