Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, M. Chovanec, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojených s transvenózní kardiostimulací. Shrnujeme naše zkušenosti se zaměřením na výskyt komplikací spojených s LKS za období 7 let od zahájení rutinního použití v klinické
praxi. Metodika: Jednodutinový VVIR /VDD LKS Micra TPS se zavádí femorálním žilním přístupem pomocí 23 F řiditelného katetru do septální hrotové části pravé komory. Po testování stability a elektrických parametrů včetně RTG kontroly polohy se odstraní katetr včetně ošetření místa vpichu osmičkovým kožním stehem. Sledování  v KS ambulanci v půlročních intervalech.Soubor a výsledky: Implantovali jsme Micra TPS u 194 pacientů (121 mužů a 73 žen) , ve věku 20-90 let, z toho 11 pacientů s LKS Micra AV. Během sledování zemřelo 7 pacientů (5 mužů a 2 ženy). Jeden muž z nekardiální příčiny, 2. pro kardiální dekompenzaci, 3. při plicní embolie po TEP , 4. z nejasné příčiny a 5. pro těžkou sepsi při infekční endokarditidě, obě ženy zemřely na Covid-19. U 6 pacientů jsme indikovali extrakci: u 1. při KCH reoperaci, u 2. pro embolizaci LKS do periferní větve pravé plicní tepny, u 3. nezdařilá extrakce LKS pro peacemakerový syndrom a u 3 zbývajících pro nárůst stimulačního prahu. Kromě běžných indikací k trvalé 1D stimulaci, jsme indikovali implantaci LKS 7krát pro infekční komplikace a 5krát jsme vyhověli přání pacienta. Stimulační prahy jsou v rozmezí 0,13- 0,75V/0,24ms (u 10 pacientů 1,5V/0,24ms), vlna R 8-20mV, kapacita baterií  je od implantace až do posledních kontrol odhadována přístrojem stále na 7-9 let. Ve 2 případech jsme extrahovali LKS pro vyčerpání baterií a u 2 nemocných jsme doplnili levokomorovou stimulaci WiCS (wireless systém EBR). Závěr: Naše výsledky prokazují, že využitíLKS MICRA TPS jako efektivní alternativu transvenózní stimulace u nemocných s potenciálními komplikacemi klasické stimulace.