Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ADENOSIN-SENZITIVNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z OBLASTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLU (IESAKA) – SÉRIE 2 KAZUISTIK

T. Roubíček, P. Stojadinovič, P. Kučera, R. Čihák (Liberec, Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

Úvod: Adenosin-senzitivní fokální síňová tachykardie z oblasti atrioventrikulárního uzlu byla popsána Iesakou et al v roce 1997. Jedná se o síňovou tachykardii, která se klinicky projevuje jako paroxysmální supraventrikulární tachykardie s dlouhým RP intervalem s reakcí na podání adenosinu, a může být tedy snadno zaměněna za atypickou AVNRT. Při elektrofyziologickém vyšetření se nicméně projeví vlastnosti typické pro síňovou tachykardii nezávislé na rychlé (či pomalé) dráze AV uzlu. Jako důvod senzitivity na adenosin je popisována lokalizace mikro-reentry v blízkosti/zapojení struktur AV uzlu mimo rychlé a pomalé dráhy.

Kazuistiky: 2 ženy (55 a 68 let) byly přijaty pro klinicky incesantní paroxysmální supraventrikulární tachykardii s frekvencí 190 a 210/min, s dlouhým RP intervalem a opakovanou terminací arytmie po podání adenosinu. Při elektrofyziologickém vyšetření byla nejlepší předčasnost signálu v dolní oblasti AV uzlu a ostia CS, a arytmie nebyla závislá na AV uzlu. U obou pacientek bylo nutné použít 3D anatomický mapovací systém k lokalizaci zdroje tachykardie, který se nacházel v ostiu CS. Aplikace radiofrekvenční energie vedla k úspěšnému odstranění arytmie.

věr: Fokální adenosin-senzitivní síňová tachykardie (Iesaka) z oblasti AV uzlu může být snadno zaměněna za atypickou formu AVNRT a 3D anatomický mapovací systém je často nezbytný k úspěšnému odstranění ložiska arytmie.