Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z LOKALIZOVANÉHO ZDROJE NA PŘEDNÍ STĚNĚ STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ LEVÉ SÍNĚ - JAK JI ODSTRANIT BEZ IZOLACE OUŠKA?

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala, V. Bulková, J. Maňoušek (Brno, Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

Cíl: Při reablacích pro původní FSse lze setkat se síňovými tachykardiemi (AT) z lokalizovaných reentry zdrojů v oblasti přední stěny levé síně (LS) před ouškem často zaujímající i Bachmannův svazek a část ouška. Vzhledem k tomu, že tyto zdroje stojí v cestě přirozeného převodu sinusového impulzu k oušku LS, je ablace zaměřená na odstranění této AT a současně zachování časné aktivace ouška LS - navíc v terénu pokročilé strukturální remodelace přední stěny LS – obtížná.
Metodika: V letech 2017-2019 bylo identifikováno 14 pacientů (65±6 let, 7 žen) po dřívější ablaci dlouhodobé perzistentní FS (n=12) nebo perzistentní FS Výsledky: Přední stěna LS byla jediným zdrojem arytmie (n=10) nebo jedním z více zdrojů (n=4). Jedna, dvě, resp. čtyři AT byly nalezeny u 5, 8, resp. 1 pacienta. Dva typy AT (resp. výrazná změna charakteru a CL AT při ablaci) z přední stěny byly zaznamenány u 6 pacientů. CL první AT (n=14), resp. druhé AT (n=6) z přední stěny byly 281±48 ms, resp. 319±65 ms. Neinducibilita byla dosažena u 10 pacientů, u ostatních nebyla testována. Výsledný interval od počátku aktivace ouška do počátku QRS (LAA-QRS) byl 91±44, k relativnímu opoždění aktivace ouška (LAA-QRS Závěr: Ablace komplexních reentry tachykardii zahrnujících přední stěnu LS, Bachmannův svazek a případně samotné ouško v terénu pokročilé strukturální remodelace přední stěny LS je schůdná bez poškození časné aktivace (a vyprázdnění) ouška při sinusovém rytmu.