Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INCESANTNÍ EKTOPICKÁ AKTIVITA Z A. PULMONALIS S NEPRAVIDELNÝM UCHVÁCENÍM KOMOR JAKO SKUTEČNÝ ZDROJ KOMOROVÝCH EXTRASYSTOL Z RVOT

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

Cíl: Úspěšné ablaci idiopatické komorové ektopické aktivity může zabránit absence arytmie při výkonu. To implikuje, že se ektopická aktivita vyskytuje pouze intermitentně. Intermitentní převod z extrakardiálního zdroje na komorový myokard může být v individuálních případech jiným vysvětlením.

Kazuistika: Popisujeme kazuistiku 35 letého muže s četnou komorovou extrasystolií (KES) (15-26% na jednotlivých EKG Holterech) po dvou předchozích vyšetřeních na jiném pracovišti, které skončily bez ablace pro absenci KES. Při vyšetření na našem pracovišti byly KES klinického tvaru přítomny. Elektroanatomické mapování potvrdilo nejčasnější aktivaci při KES ve výtokovém traktu pravé komory posterolaterálně. Současně byl v plicní arterii těsně nad plicní chlopní evidentní ektopický potenciál v bigeminické vazbě s pevným vazebným intervalem 295 ms, který se na komory převáděl pouze intermitentně. Ablace ektopického potenciálu vedla k vymizení KES i ektopického potenciálu. Doba výkonu, aplikace RF energie, skiaskopie, resp. radiační dávka byly 110; 9; 1,8 min; resp. 899 uGym2. Pacient zůstává bez KES po dobu 14 měsíců sledování.

Závěr: Příčinou KES z RVOT může být incesantní ektopická aktivita z plicní arterie a příčinou intermitentní absence KES může být funkční blokáda vedení mezi plicní arterií a myokardem komory.