REHABILITACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU ICHS

I. Karel (Praha)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK