Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PACIENT PO INFARKTU MYOKARDU - NEBOJME SE NÍZKÝCH HLADIN LDL-CHOLESTEROLU (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ AMGEN)

M. Hutyra (Olomouc)
Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK