PACIENT PO INFARKTU MYOKARDU - NEBOJME SE NÍZKÝCH HLADIN LDL-CHOLESTEROLU (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ AMGEN)

M. Hutyra (Olomouc)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK