HODNOCENÍ REGURGITAČNÍCH VAD PO PERKUTÁNNÍCH CHLOPENNÍCH INTERVENCÍCH

H. Línková (Praha)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019