Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CO JE NOVÉHO V PROBLEMATICE ŽILNÍCH VSTUPŮ? POLÁK MARTIN, INTERNÍ ODDĚLENÍ KLAUDIÁNOVY NEMOCNICE A SPPK

M. Polák (Mladá Boleslav)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Problematika žilních vstupů je i nadále aktuálním problémem napříč všemi obory. V České republikace je leaderem v této problematice Společnost pro porty a permanentní katetry.  Členy této společnosti jsou lékaři i sestry různých odborností (internista, intenzivista, radiolog, kardiolog, chirurg, onkolog, anesteziolog, pediatr atd.) a to jak z ČR, tak i ze Slovenska. O významu společnosti svědčí skutečnost, že SPPK byla přijata jako jediná v postkomunistických zemí do mezinárodní  společnosti WoCoWa. Přednáška pojednává o novinkách v této problematice u tzv. A-DIVA (Adult - Difficult Intravenous Access) pacienta, a to především při místa žilního vstupu, typu katetru a způsobu zavádění a navigace uložení hrotu katetru. Krátce se dotkne i způsobu fixace katetrů a jejich ošetřování. Na závěr přednášky je zmíněn i ekonomický aspekt používání nových technik.