Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ECPR A ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ PUNKCE POHLEDEM MLADÉHO KARDIOLOGA – JEDINÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI

R. Špaček, P. Branny, L. Škňouřil (Třinec)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod
Ultrazvukem navigované punkce cév se v posledních letech stávají standardem na mnoha pracovištích. Evidence na podporu tohoto trendu je solidní a proto řada odborných společností považuje tento postup za „state-of-the-art“. Kanylace tříselných cév u ECPR je velmi specifickou problematikou vyžadující rychlost, přesnost a zkušenost. Data pro podporu použití real-time ultrazvukové navigace u ECPR neexistují.

Cíl
Podat přehled zkušeností mladého kardiologa s prováděním ECPR za pomoci ultrazvukem navigovaných punkcí bezprostředně před a po kardiologické atestaci. S pomocí obrazové a video dokumentace poukázat na jednotlivé aspekty tohoto postupu a na nutnost předchozího intenzivního tréninku v neresuscitačních podmínkách.


Soubor
Všichni pacienti kanylováni výše uvedeným lékařem v rámci ECPR, s pomocí ultrazvukem navigovaných punkcí mezi lety 2017 a 2019.

Výsledky
Za udané období bylo nalezeno celkem 11 ECPR splňující výše uvedená kritéria – 1 v roce 2017, 3 v roce 2018 a 7 v roce 2019. Asistujícím při kanylaci byl vždy buďto druhý lékař, nebo instrumentářka kardiochirurgie. ECMO kanylace byla úspěšná v 10 případech, jeden pacient zemřel pro opakovaně neúspěšnou kanylaci femorální žíly. U nemocných po úspěšné kanylaci nebyla zaznamenána závažná komplikace spojená s procedurou. Z našeho souboru přežili 4 pacienti (36% - 1x OHCA a 3x IHCA) s normálním neurologickým výsledkem, všichni jsou k tomuto dni naživu.


Závěr
Dle výsledků a osobních zkušeností se ultrazvukem navigované punkce při ECPR jeví jako nadějná metoda, která však ale zasluhuje předchozí intenzivní trénink při neresuscitačních kanylacích. Tento postup je vhodný především pro mladší lékaře, kteří nemají předchozí zkušenosti s kanylací třísel bez UZ v rámci invazivní kardiologie či jiného oboru.