Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROGNOSTICKÉ HODNOTY NEURON-SPECIFICKÉ ENOLÁZY (NSE) U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ (SZ) VE VZTAHU K POHLAVÍ A INICIÁLNÍMU RYTMU.

D. Vondráková, A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod. NSE je aditivní prognostický ukazatel u nemocných po SZ. Údaje o prognostickém významu NSE v závislosti na pohlaví a iniciálním rytmu doposud nejsou k dispozici.
Cíl práce. Porovnat prognostický význam NSE u mužů a žen, a porovnat prognostický význam NSE u skupiny nemocných s iniciálním defibrilovatelným (S) a nedefibrilovatelným rytmem (NS) v prvních 4 dnech po SZ.
Metody. Analyzovali jsme data z registru nemocných po SZ mimo nemocnici, kteří byli léčeni endovaskulární terapeutickou hypotermií. NSE jsme stanovovali 1., 2., 3. a 4. den po SZ. Klinické výsledky byly hodnoceny podle CPC a to 30. den po SZ. 
Výsledky: V souboru bylo 271 nemocných po SZ, 28% bylo žen(F) a 72% mužů (M). F a M skupina byla srovnatelná podle věku, ROSC, vstupní hodnoty laktátu, a přežití se CPC 1-2. Plocha pod ROC křivkou (AUC) v 1. den byla 0.78 (P<0.001) v F skupině a 0.74 (P<0.001) v M skupině. V den 2 AUC byla 0.85 (P<0.001) u F a 0.92 (P<0.001) u M. Den 3 AUC 0.86 (P<0.001) u F, zatímco u M jsme zjistili nejvyšší hodnotu AUC (0.94, P<0.001). Nejvyšší hodnotu AUC u F jsme nalezli 4. den po SZ (0.93, P<0.001), u mužů byla AUC 0.91 (P<0.001).        201 nemocných (74%) mělo  (S) and 70 nemocných (26%) mělo (NS) vstupní rytmus. Pacienti ve skupině S byli mladší, častěji  muži, s nižší vstupní hodnotou laktátu, a měli lepší neurologický výsledek; ROSC byl srovnatelný v obou skupinách. AUC 1. den byla 0.70 (P<0.001) v S skupině and 0.86 (P<0.001) v NS skupině. AUC 2. den byla 0.92 (P<0.001) pro u S a 0.84 (P<0.001) u NS. Den 3 AUC byla 0.95 (P<0.001) v S a 0.84 (P<0.001) v NS skupině. Dne 4 AUC byla 0.93 (P<0.001) u S a 0.90 (P<0.001) u NS.

 Závěr: Naše výsledky ukazují na rozdíly v prognostických hodnotách NSE v závislosti na pohlaví a iniciálním rytmu po SZ. Vyšší prognostický přínos měření NSE (zvláště 2. a 3. den) byl pozorován u mužů a u pacientů se S rytmem.