Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S KPR: MECHANICKÁ VS. MANUÁLNÍ MASÁŽ

J. Karásek, B. Blanková, A. Doubková, T. Pitašová, T. Bartes, D. Nahálka , T. Adámek (Liberec, Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod:
Resuscitace mechanickými přístroji není na základě randomizovaných studií rutinně doporučována. Jedním z možných vysvětlení výsledků je poranění v souvislosti s mechanickou KPR.  
Cíl:
Porovnat poranění po KPR v pitevních nálezech u pacientů resuscitovaných manuálně a za pomocí mechanických přístrojů, stanovit možný podíl traumatu na vlastním úmrtí bez ohledu na příčinu zástavy.
Metoda:
Retrospektivní muticentrická studie pitevních nálezů pacientů zemřelých po KPR, traumatické zástavy byly vyřazeny. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: mechanická a manuální KPR. K objektivizaci závažnosti poranění bylo použito skórování Abbreviated injury scale scoring.
Výsledky:
Původně zařazeno 704 pacientů, po vyřazení traumat jako příčin zůstalo 630 pacientů. Manuální KPR byla užita u 559 pacientů, u 64 potom mechanická. Oba soubory se nelišily ve věku, pohlaví, laické KPR a kardiální etiologii zástavy. Mechanická resuscitace trvala signifikantněji déle (p=0,0005). Obě skupiny se významně nelišily v četnosti poranění hrudních cév, plic, srdce, perikardu, pleury, břicha, jater ani sleziny. Celkem bylo poranění popsáno u 80%, resp. 87,5%, nejčetnější bylo poranění hrudního skeletu-85,5%, resp. 87,5%. Medián nejzávažnějšího postižení byl u obou skupin 3-středně závažné poranění bez statistického rozdílu, rovněž new injury severity score bylo bez rozdílu-medián 13 (malá pravděpodobnost úmrtí na úraz). Pokud porovnáme manuální resuscitaci pouze s přístrojem LUCAS II, výsledky jsou obdobné, jen je u resuscitace přístrojem signifikantně vyšší výskyt poranění perikardu.
Závěr:
Incidence a závažnost poresuscitačních traumat na základě pitevních nálezů se významně neliší při porovnání manuální a mechanické resuscitace, mechanická resuscitace je signifikantně delší a u resuscitace LUCAS II je vyšší poranění perikardu bez vlivu na celkovou tíži poranění.