Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFLUENZA B KOMPLIKOVANÁ ARDS A AKUTNÍ MYOKARDITIDOU S ROZVOJEM VÝZNAMNÝCH KALCIFIKACÍ MYOKARDU LEVÉ KOMORY

R. Špaček, R. Pös, M. Koza, L. Škňouřil, R. Hanák (Třinec)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

kalcifikací myokardu levé komory

Úvod
Influenza B zpravidla patří mezi méně závažné původce chřipky. Prezentujeme kazuistiku mladého muže, u nějž naopak měla Influenza B těžký průběh s rozvojem ARDS a akutní myokarditidy, s následným vznikem významných kalcifikací myokardu levé komory.


Popis kazuistiky
32 letý nemocný byl hospitalizován ve spádové nemocnici pro rychle progredující dušnost, nutnost UPV a hospitalizace na ARO. Pro i nadále insuficientní oxygenaci pod obrazem těžké formy ARDS přeložen na naše pracoviště – při překladu hlášena pozitivita PCR na Influenzu B, započata kauzální terapie. Při přijetí obtížná ventilace, septický šok, echokardiograficky dysfunkce LK s EF 30% patrně v rámci akutní myokarditidy - rozhodnuto o kanylaci VA ECMO, zvolen femoro-axilární přístup. Posléze pozvolná stabilizace stavu, pro renální selhání CVVHD. Za tři dny konverze na VAV ECMO a následující den na VV ECMO, hemodynamické zlepšení. Stav komplikován plegií levé horní končetiny na vrub intracerebrálního hematomu parietálně vpravo – po vysazení Heparinu stabilizace. Zhruba po týdnu od přijetí echokardiograficky a následně i na CT verifikace významných kalcifikací myokardu levé komory. 17. den od přijetí ECMO ex., intenzivní rehabilitace, weaning a překlad do spádové nemocnice. Na ambulantních kontrolách poté opětovně viditelné kalcifikace v myokardu, postupné zlepšení EF LK na 45% dle MR provedeného rok po hospitalizaci.


Závěr
Kazuistika popisuje komplikovaný případ chřipky typu B. Rozvoj významných kalcifikací myokardu po proběhlé myokarditidě je popisován velmi vzácně a prognóza takového nemocného je velmi různorodá.