Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DEKANYLACE VA ECMO POMOCÍ CÉVNÍCH UZÁVĚROVÝCH SYSTÉMŮ.

J. Sikora, D. Nešpor, J. Ondrášek, P. Němec, P. Fila, R. Ňorek (Brno)
Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod: V souvislosti s rozvojem strukturálních intervencí na srdci i endovaskulárních intervencí na aortě došlo k rozvoji uzávěrových cévních systémů, které výrazně snížily potřebu chirurgické preparace cévních přístupů. U vpichů větších než 10F se ale většina z těchto technik opírá o naložení stehů nebo změření hloubky punkce v úvodu vlastní procedury (tzv. „preclose“ postup). U odložené dekanylace ECMO kanyl zavedených punkčně z třísla však tyto možnosti nemáme, přitom by bylo výhodné použít tyto techniky a eliminovat tak nutnost chirurgické revize třísla v celkové anestezii u povšechně kompromitovaných pacientů.
Soubor: V období IX/2018-IX/2019 bylo v CKTCH Brno zrušeno periferní VA ECMO u 22 pacientů, z toho se u 16 pacientů jednalo o punkčně zavedené ECMO. Polovina pacientů byla dekanylována chirurgicky (6 pacientů s primárně chirurgicky zavedeným ECMO, 1 pacient po chirurgické revizi třísla, 1 pacient s plánovanou úpravou konfigurace na VV ECMO a 3 pacienti podle rozhodnutí chirurga). U zbylých 11 pacientů byl proveden pokus o dekanylaci použitím uzávěrových cévních systémů (Proglide, Angioseal a Exoseal) v případě arteriálních kanyl a pomocí Z-stehu u venózních kanyl.
Závěr: Z 11 pokusů o dekanylaci ECMO jich 8 bylo dlouhodobě úspěšných, ve 2 případech byla nutná okamžitá chirurgická revize třísla, v jednom případě byla potřeba odložená trombektomie pro akutní ischemii dolní končetiny
Diskuse: Dekanylace punkčně zavedeného periferního VA ECMO kombinací cévních uzávěrových systémů a Z-stehu je při vědomí potenciálních komplikací a správné selekci pacientů perspektivním postupem.