Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SPONTÁNNÍ DISSEKCE VĚNČITÉ TEPNY

M. Paďour, J. Bělohlávek, T. Kovárník, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Spontánní dissekce věnčité tepny (SDVT) je relativně vzácným, ale závažným onemocněním způsobujícím často akutní koronární syndrom (AKS) u mladých žen. Jde patofyziologicky odlišnou situaci od AKS způsobených aterosklerózou (AS). V našem sdělení předkládáme současný pohled na klinickou manifestaci a angiografické třídění SDVT. Představujeme modality léčby v závislosti na angiografickém obraze a klinické situaci, které jsou odlišné od vžitých algoritmů léčby AKS u AS postižení věnčitých tepen. Ve sdělení chceme diskutovat možnosti využití intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie v situaci SDVT. Závěrem předvedeme obrazovou kazuistiku pacienty se SDVT.