Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍČINY HOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ NA OPTIMÁLNÍ MEDIKAMENTOSNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ SACUBITRIL/VALSARTAN, (ARNI) ROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

A. Novák (Ústí nad Labem)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Na základě posledních aktualizovaných guidelines pro srdeční slabost by měl mít pacient s nižší ejekční frakcí než 40% nasazenu optimální medikamentosní léčbu, bez ohledu na to zda je sledován internistou, ambulantním kardiologem nebo ve specializované ambulanci pro srdeční slabost. U 105 prvních našich pacientů léčených sacubitril/valsartanem během jeden a půl roku ( 11/2017-06/2019 ) jsme provedli analýzu příčin hospitalizací pro zhoršení srdeční slabosti. Sledovanou skupinu za toto roční období jsme rozdělili na pacienty s ischemickou chorobou srdeční, dilatační kardiomyopatií, pacienty se srdeční slabostí a hypertenzí a fibrilací síní. Ve skupině s ischemickou chorobou srdeční dva pacienti zemřeli při hospitalizaci, o obou šlo ale o pacienty s pokročilou srdeční slabostí a EF pod 20% při nasazení ARNI, ve skupině s dilatační kardiomyopatií byl jeden pacient hospitalizován pro dušnost IV stupně při paroxysmu rychlé fibrilace síní .Druhý také pro recidivu fibrilací síní, ale nebyl hospitalizován, úprava farmakoterapie řešena opakovanými ambulantními kontrolami včetně bedside echo i při domácích návštěvách,(Lumify). Ve skupině pacientů s permanentní fibrilaci síní, byli dva pacienti hospitalizování pro dušnost IV. stupně, z toho jeden opakovaně pro recidivující pleurální výpotek. Průměrný věk sledovaného souboru byl 70,4 let, žen 29% , průměrná EF 33%.
Závěr: počet hospitalizací pro srdeční selhání byl relativně nízký, dva pacienti zemřeli, ale šlo o pacienty s již pokročilou srdeční slabostí. Současná fibrilace síní nebo její recidiva je obávanou a prognosticky nepříznivou komplikací, v literatuře také označováná jako „devil complication“. Optimální medikamentosní léčba včetně sacubitril/valsartanu by měla být nasazena včasně, zejména u pacientů se sinusovým rytmem.