Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERIPROCEDURÁLNÍ DISEKCE AORTY PŘI PRIMÁRNÍ PCI U NEMOCNÉ S TĚŽKOU KYFOSKOLIÓZOU – KAZUISTIKA

Z. Coufal, M. Slabák, J. Šťastný (Zlín)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Pacientka s těžkou kyfoskoliózou a CHOPN byla referována k urgentní koronarografii a primární PCI pro STEMI inferoseptálně.
Z pravé a. radialis byla provedena pouze koronarografie ACD. ACS bylo nutno z důvodu extrémně výrazného vinutí aorty zobrazit cestou levé a. radialis. Zjištěn uzávěr ve středním segmentu ACD. Při sondáži ACD koronárním vodičem dochází k rozsáhlé disekci tepny a opakované fibrilaci komor s nutností defibrilace. Disekce ACD progreduje na vzestupnou aortu. Druhým koronárním vodičem se naštěstí daří sondovat true lumen ACD. S podporou koaxiálního katétru Guideliner je uzávěr ACD vyřešen implantací dvou lékových stentů. V proximální segmentu ACD je patrna reziduální disekce s přechodem na aortu s intimálním flapem, proto zde implantován další lékový stent. Dále je již pacientka oběhově i rytmicky stabilní, depo kontrastu v ascendentní aortě je konstantní.
S ohledem na těžkou kyfoskoliózu by případný kardiochirurgický výkon nebyl možný stejně jako endovaskulární řešení, postupováno dále konzervativně, proto i CTAG nebylo provedeno. Pacientka byla po 3 dnech observace na koronární jednotce přeložena na spádové interní oddělení s duální antiagregací (DAPT) ASA + tikagrelor.
Po 3 měsících byla nemocná (stále na DAPT) hospitalizována na spádovém interním oddělení pro bolesti na hrudi a dušnost, vyloučeny akutní koronární syndrom, plicní embolie i disekce aorty bez bližší specifikace. Při zhodnocení rizika a řádném zhodnocení anamnézy (anamnéza bolestí jen přechodná, bez recidivy) jsme rekoronarografii odmítli provést a nemocnou vrátili zpět na referující interní oddělení.
Nemocná po 7 měsících od komplikované intervence stále žije a dle informace od praktického lékaře má jen minimální potíže.
Kazuistika je podložena obrazovou dokumentací.