Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ANALÝZA PACIENTŮ PŘIJATÝCH PRO KARDIOGENNÍ ŠOK NA KARDIOLOGICKÁ LŮŽKA FN HK ZA ROK 2017

J. Dokoupil, J. Hrečko, R. Pelouch, R. Pudil (Hradec Králové)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Fakultní nemocnice Hradec Králové představuje terciární centrum zdravotnické péče pro 550 tis. obyvatel Královéhradeckého kraje a současně je jedinou nemocnicí pro obyvatele města (90 tis. obyvatel).

Cílem práce bylo retrospektivně analyzovat data pacientů přijatých za rok 2017 na lůžko akutní péče I. interní kardioangiologické kliniky s rozvojem kardiogenního šoku do 24 hodin před překladem nebo po přijetí.

V roce 2017 bylo na naší klinice hospitalizováno 3413 pacientů, z nichž u 403 bylo důvodem přijetí akutní srdeční selhání. K rozvoji kardiogenního šoku došlo u 30 pacientů (21 mužů, 9 žen), průměrný věk byl 71,4±11,9 let a průměrná délka hospitalizace byla 6,8 dne. Nejčastější příčinou vedoucí k rozvoji kardiogenní šoku byl infarkt myokardu s ST elevacemi (15 pacientů, 50%) a progrese chronického srdečního selhání (8 pacientů, 27%). Průměrná hodnota ejekční frakce byla 33±18% a 65% pacientů mělo EF LK pod 40%. Koronarografie byla provedena u 19 pacientů (63%), u 14 z nich byla současně nutná intervence na tepnách. 6 pacientů (20%) mělo významné postižení kmene nebo 3 cév. Metoda orgánové podpory (ECMO) byla využita u 2 pacientů a nutnost invazivní plicní ventilace u poloviny všech nemocných. Jako vazoaktivní podpora byl nejčastěji používán noradrenalin (26 pacientů, 87%) a levosimendan (4 pacienti, 13%), dobutamin byl využit u 16 pacientů (53%). Hospitalizační mortalita byla 63% (19 pacientů), jednoroční mortalita byla 67% (20 pacientů). Kardiogenní šok představuje závažné onemocnění s vysokou hospitalizační mortalitou a prognóza pacientů závisí na časném rozpoznání příznaků a identifikaci vyvolávajících příčin.

Práce byla podpořena projektem Progres Q40/03.