Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PLICNÍ EMBOLIE S TROMBY V PRAVÉ KOMOŘE A TROMBÓZOU VENA CAVA INFERIOR

P. Syrovátka, M. Hozman, M. Novotná, A. Veinfurtová, A. Schee (Karlovy Vary)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Prezentujeme kazuistiku 61letého hypertonika, diabetika 2. typu na PAD, po dvakrát plicní embolii v anamnéze, recentně po artroskopii pravého kolene (vysadil kumarin, bridge LMWH, ale neaplikoval po výkonu) přijat na interní oddělení pro bilaterální plicní embolii. 4denní anamnéza kašle a dušnosti, bolesti v levém hemitoraxu, již 3. recidiva TEN. Lab. CRP 300..180..75, NTproBNP 79, Ddimery 13313. ECHO s nálezem dobré funkce PK, patrné rozsáhlé trombemboly přes RVOT do plicnice a suspekce na trombózu i vena cava inferior.Doplněno CTbřicha s nálezem rozsáhlé trombozy vena cava inferior, rozvíjejícího se plicního infarktu levého dolního laloku. Konzultace kardiochirurgického pracoviště,  neindikována chirurgická embolektomie, překlad na JIP, podána systémová trombolýza. Kontrolní ECHO již s vymizením trombů, bez poruchy fce PK. Třetí den přeložen na interní oddělení, zahájena kumarinizace, analgoterapie pleuritických bolestí, atb nepodávána. Klinický průběh byl dále nekomplikovaný a pacient dimitován s účinným INR do péče ambulantních specialistů s plánem dovyšetření trombofilie.